תנאי שימוש ומדיניות הגנת פרטיות

משרד התיירות (להלן – המשרד) מפעיל מספר לשכות מידע הפועלות ברחבי המדינה. המשרד החליט להקים לשכת מידע נוספת, שתהא ווירטואלית, כך שכל מי שמעוניין לקבל מידע תיירותי כלשהו יוכל לפנות בדואר אלקטרוני, הודעת ווטסאפ או באמצעות הפייסבוק, וזאת במקום לבקר פיזית בלשכות המידע הפזורות במדינה כדי לקבל את המידע.

תיירים מקומיים ומחו"ל יוכלו לפנות ללשכה הווירטואלית כדי לקבל מידע על אפשרויות לינה, תחבורה ודרכי נסיעה, אטרקציות לפי חלוקה גיאוגרפית, שעות פעילות עסקים המעניקים שירות לתייר ולתיירת וכו'.

המשרד מציע את המידע בשירות זה בכפוף לתנאים הבאים. המונח "משתמש/ת" להלן משמעו כל אדם העושה שימוש כלשהו במאגר המידע.

השירות מוצע לך בכפוף להסכמתך ללא כל שינוי בתנאי השימוש, בתניות ובהודעות שלהלן. על ידי שימוש בשירות, הנך מביע/ה את הסכמתך לתנאים שלהלן. אנא קרא/י את התנאים וההבהרות בעיון. אם אינך מקבל/ת את כל התנאים שלהלן, אינך רשאי/ת לעשות שימוש בשירות זה.

יובהר כי הלשכה הווירטואלית מופעלת על פלטפורמה של ענן.

אחריות

המשרד מדגיש כי המידע אשר יסופק למשתמשים הינו מידע אשר התקבל ו/או הועבר למשרד על ידי צדדים שלישיים, לפי העניין, ועל כן מומלץ לאמת אותו מול נותני השירותים עצמם בטרם קבלת החלטה המסתמכת על המידע המוצג.

המשרד אינו אחראי על תוכן המידע – המשרד מהווה צינור להעברת המידע.

יודגש כי העסקים שפרטיהם יימסרו למשתמשים, בהתאם לפנייתם ולבקשתם, אינם מפוקחים ואינם נבדקים על ידי משרד התיירות וכן אינם תחת אחריותו ועל כן אין למשרד אחריות כלשהי על אספקת שירות למבקר, לרבות איכות וטיב המתקנים הפיזיים, קביעת מחירים, איכות וטיב השירות, מידת שביעות הרצון של המבקר/ת ועוד.

המשרד לא יישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש/ת ו/או למבקר/ת בעקבות ביקרו ו/או שימוש שהתבסס על המידע שנמסר לו על ידי הלשכה הווירטואלית.

המידע שיימסר למשתמשים הנו מידע על קיומם של העסקים (אטרקציות, לינה, אירועים וכו'), ולא מדובר בהמלצה כלשהי לצריכת שימוש מסוים בבית עסק מסוים. האחריות המלאה על השירות מוטלת על נותן השירות.

אין לראות במידע שיסופק על ידי המשרד כ כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה לצרוך שירות מסוים ו/או לבקר באתר ו/או עסק אחר.

משרד התיירות לא יישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש/ת. כמו כן, לא יישא משרד התיירות באחריות לטעויות או לשגיאות במידע שיימסר למשתמשים. כאמור לעיל, המידע אינו מיוצר במשרד, אלא מתקבל מגורמים שלישיים.

המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות/ים.

המשרד לא יישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Java,Javascript,Active-X.

לעניין סעיף זה, "משרד התיירות" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.

קישורים

במסגרת מתן השירות, עשוי המשרד לשלוח קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש/ת בלבד. לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים למדינת ישראל (אתרי צד ג') אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין המשרד לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למשרד כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

אין המדינה ו/או המשרד אחראיים לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג' ו/או למידע על מוצרים או שירותים ובכלל זה לטיבם או לאיכותם הניתנים או מוצעים בהם, מסחריים או לא מסחריים . מומלץ לברר את המידע עם נותני השירותים או עם גורם מתאים אחר. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המדינה ו/או המשרד לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים, למוצרים או לשירותים, המוצגים ו/או המוצעים בהם. בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך בכתובת דואר אלקטרוני idob@tourism.gov.il.

בשימוש בשירות זה, הנך מסכים שלא:

• לעשות שימוש בשירות זה או בתכניו למטרה מסחרית כלשהי;

• לבצע כל פעולה אשר לשיקול דעתנו הבלעדי תגרום, או עלולה לגרום עומס בלתי סביר על מערכת שלנו;

• ליצור קישורי עומק (Deep-linking) לכל חלק מהשירות, ללא קבלת רשותנו המפורשת בכתב;

• לבצע מסגור (frame), שיקוף (Mirror) או לשלב בכל דרך כל חלק מאתר זה אל תוך אתר אחר ללא קבלת רשותנו מראש ובכתב.

זכויות יוצרים

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המשרד.

פניות למשרד

בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות המשרד, ניתן לפנות ישירות למשרד בדואר אלקטרוני, בכתובת Virtual@goisrael.gov.il .

פרסומים רשמיים של מדינת ישראל

במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

מדיניות הגנת פרטיות

כללי

אנו מקבלים ומאחסנים כל מידע שאתה מזין באתר האינטרנט שלנו או מוסר לנו בכל דרך אחרת. המידע הנאסף לא יועבר לגורם שלישי ולא ייעשה בו שימוש מלבד איסוף לשם תיעוד ולצורכי סטטיסטיקה.

איסוף אוטומטי

כאשר אתה פונה ללשכה הווירטואלית, אנו אוספים באופן אוטומטי מידע על המחשב שלך. לדוגמה, אנו נאסוף מידע אודות ההתחברות שלך (session data), כולל כתובת ה-IP שלך, תוכנת דפדפן אינטרנט בה אתה משתמש, וכן אתר האינטרנט אשר הפנה אותך לאתר שלנו. המידע נאסף לשם תפעול יעיל ונכון השירות בלבד.

קישורים חיצוניים

אם חלק כלשהו מקשר אותך לאתרי אינטרנט אחרים, המדובר באתרי אינטרנט חיצוניים שאינם פועלים במסגרת מדיניות פרטיות זו. אנו ממליצים לך לבדוק את מדיניות הפרטיות המפורסמות על ידי אתרים אלה כדי להבין מהם הנהלים שלהם לאיסוף, שימוש, וכן חשיפת פרטים אישיים.

ביצוע שינויים למדיניות פרטיות זו

המשרד עשוי לעדכן את מדיניות פרטיות זו בעתיד. אנו נודיע למשתמשים על ידי הצבת הודעה בולטת באתר האינטרנט שלנו.

יצירת קשר

במידה ויש לך שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו, אנא צור עימנו קשר בכתובות הבאות:

פניות הציבור - הלשכה הוירטואלית

Virtual@tourism.gov.il​

 

המשרד משתמש ב Chatfuel https://chatfuel.com - לצורך שליחת הודעות אוטומטיות, ועל כן אין למסור מידע אישי/חסוי.